ISHA Osijek

Međunarodna organizacija studenata povijesti osnovana je 1989. godine u Budimpešti, kao akademska, neprofitabilna i nezavisna mreža studenata povijesti i srodnih znanosti, uglavnom s djelovanjem na području Europe. Cilj je ove organizacije razmjena viđenja i razumijevanja povijesti, te na taj način shvaćanje međusobne kulture i običaja. Primarne su aktivnosti organizacije međunarodni sastanci koji se održavaju nekoliko puta godišnje. Radi se o seminarima i konferencijama koje se odvijaju tijekom godine, a imaju za zadaću razgovor i raspravu o unaprijed određenim temama iz povijesti. Njih uvijek organiziraju domaćini, budući da je svaki puta druga podružnica ISHA-e domaćin seminara koji brine o ostalim sudionicima i predstavlja im svoje sveučilište, fakultet, grad i okolicu. Osim seminara, ISHA ima i svoj časopis, Carnival, koji izlazi jednom godišnje, a u njemu se nalaze najbolji radovi studenata iz svih podružnica ISHA-e na engleskom jeziku. U Republici Hrvatskoj djeluje nekoliko podružnica ISHA-e (Zagreb, Split, Pula), a jedna od njih, pod imenom ISHA-Osijek, djeluje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osnovana je od strane nekoliko entuzijasta u listopadu 2007. godine, te od tada daje veliki doprinos u radu organizacije. Vrlo brzo pokrenuta je inicijativa za pokretanje časopisa studenata povijesti.

 Članovi udruge ISHA-Osijek

Njezini su članovi do sada sudjelovali na brojnim ISHA seminarima, te su samostalno organizirali uspješan novogodišnji seminar na temu "Rat" ( 2007. / 2008. ), uz podršku matičnog Filozofskog fakulteta u Osijeku te prethodne konzultacije sa zagrebačkim kolegama. Svi su članovi podružnice ISHA-Osijek sudjelovali u stvaranju časopisa Essehist, te planiraju i dalje svojim radom na novim projektima stvarati novi pogled na povijest. Oni koji bi se željeli priključiti i svojim idejama poboljšati rad udruge slobodno se mogu javiti na mail adresu: isha.osijek@gmail.com

 Seminar u Utrechtu (ljeto 2009.)


Dosadašnji predsjednici udruge ISHA-Osijek:
  • Davorin Ćuti - prvi predsjednik i osnivač udruge
  • Sanja Merčep
  • Marko Bagić
  • Loredana Fabijanić
  • Dubravko Alad
  • Hrvoje Pavić
    Franjo Lacković
  • Marko Pavelić
  • Adam Tuković