Filozofski fakultet Osijek

Akademske godine 2008./2009. Filozofski fakultet obilježio je 301. godinu od ustroja studija filozofije u Osijeku. Franjevci su 1707. godine osnovali Studium Psilosophicum Essekini koji je postojao 72 godine. Školovali su se tu  mnogi znameniti Hrvati, lektori filozofije i teologije, pisci i gramatičari kao što su: Andrija Kačić Miošić, Emerik Pavić, Josip Pavišević, Aleksandar Tominković, Marijan Lanosović, Matija Petar Katančić i mnogi drugi. U 18. stoljeću Osijek je bio razvijen srednjoeuropski i fakultetski grad s preko 8 tisuća stanovnika, što je u to vrijeme bilo više i od Zagreba i od Rijeke, središte prosvjete, kulture, književnosti, obrta, umjetnosti, graditeljstva i trgovine. Više i visoko školstvo za obrazovanje učitelja i nastavnika započinje 1961. godine otvaranjem Pedagoške akademije, koja će 1977. prerasti u Pedagoški fakultet, a oni nastaju kao sljednici humanističkog učilišta. Većina studijskih grupa Pedagoške akademije nastavlja s radom i na Pedagoškom fakultetu, a ustrojavaju se novi studiji, dok se neki ukidaju. Tako možemo kao nove studije izdvojiti studije matematike, fizike, glume, glazbene kulture, engleskog i njemačkog jezika. Akademske 1997./1998. godine iz sastava Fakulteta izdvajaju se Učiteljski studij i studij Predškolskog odgoja. Na sjednici 29. rujna 1999. Fakultetsko vijeće Pedagoškoga fakulteta donosi odluku o promjeni imena u Filozofski fakultet.

Stara razglednica Osijeka s prikazom zgrade fakulteta

Studij povijesti u sklopu nekadašnje Pedagoške akademije Osijek kao dvopredmetni studij sa zemljopisom, djelovao je kao dvogodišnji studij od 1961. godine. Kada je 1977. osnovan Pedagoški fakultet u Osijeku, ugašen je studij povijesti, ali ubrzo nakon toga organiziran je na kraće vremensko razdoblje izvanredni studij povijesti na kojem su predavali uglavnom predavači sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Studij povijesti se, uz višegodišnje neuspješne pokušaje, ponovno organizira kao redovni četverogodišnji dvopredmetni studij povijesti od studijske godine 1996./1997. kada je upisana prva generacija na Pedagoškom fakultetu Osijek. Prvi profesor na Katedri za povijest i voditelj dvopredmetnog Studija povijesti bio je izv.prof.dr.Ivan Balta. Svijest o sadašnjoj i budućoj utemeljenosti Studija povijesti neprijeporna je činjenica koja ima smisao i spoznaju u znanstvenim, obrazovnim i kulturnim potrebama Hrvatske, a napose Istočne Hrvatske. Prve studijske godine upisan je 21 student, a od tada se broj studenata povećava. 

Zgrada u kojoj se nalazi Filozofski fakultet sagrađena je 1895. godine. Ona je prošla svoj razvojni put kao i čovjek koji se obrazovao u njoj. Od prvobitno pučke škole, u njoj se nalazila Viša djevojačka škola (1917./18.), Učiteljska škola (1946./47.), Pedagoška akademija  (1961.), pa Pedagoški fakultet (1977./78.) i na kraju Filozofski fakultet. Godine 1931. u tim prostorijama kratko djeluje i društvo "Trezveni život" koje je osobitu pozornost usmjerilo na odgoj djece i mladeži, a cilj društva je bio da "širi svim mogućim sredstvima ideju trezvenoga života".