Essehist

Essehist je popularnoznanstveni časopis studenata povijesti i drugih društvenih i humanističkih znanosti. Studenti okupljeni u međunarodnoj organizaciji studenata povijesti ISHA-Osijek inicijatori su ideje za pokretanje časopisa čiji je prvi broj objavljen u prosincu 2009. godine. Ovo je prvi časopis ovakve vrste na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tema prvog broja bila je ‘’Totalitarni režimi’’, a od vanjskih suradnika možemo izdvojiti teologa Ivicu Šolu i sociologa Dražena Šimleša. Drugi broj bio je posvećen gradu Osijeku i njegovoj bogatoj povijesti. U središtu zanimanja novog, trećeg izdanja Essehista bit će revolucije i prekretnice kroz povijest.

 Uredništvo i suradnici na prvom broju Essehista (2009.)

Svrha časopisa je potaknuti studente povijesti na pisanje radova te im omogućiti objavljivanje istih. Glavni urednik prva tri broja Essehista bio je Luka Pejić, a od četvrtog broja glavna urednica je Sanja Banjeglav. Krajem 2012. godine, za novog urednika izabran je Pavao Nujić, dok ga je od 2014. na tom mjestu nasljedio Hrvoje Pavić.